Så använder du dig av Produktmedia

Dags att köpa in julklappar till dina anställda? Eller kanske en giveaway till dina viktigaste kunder med en önskan om trevlig semester? Då står du i begrepp att göra ett inköp av produktmedia – och ska läsa detta mycket noga.

Produktmedia är faktiskt mycket, mycket mer än pennor och t-shirts. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik stod produktmedia för 8,0 procent av företagens totala investeringar i reklam under 2021. Den sektorn är därmed den fjärde största efter Internet (39,5%), Produktion (17,0%) och Sponsring (7,5%), och större än t ex TV-reklam, Butikspromotion, Direktreklam, Tryckta nyhetsmedier, Tryckta intressemedier, Radio etc.

Örjan Sjöling Rätt använd kan produktmedia bli en smart budskapsbärare och ett övertalningsmedel. – Det finns en ofantlig mängd produkter och olika sätt att använda dem på. Det ger ett stort kreativt utrymme, säger Örjan Sjöling på grossisten New Wave Groups avdelning Research and Development, där man gjort flera studier på nyttan med presentreklam/produktmedia. Men trots att sektorn alltså utgör en betydande del av företagens investeringar i marknadsföring ses den i många fall inte som just – marknadsföring.

Jennifer Åberg
– För många handlar det fortfarande bara om pennor eller kepsar av dålig kvalitet snarare än ytterligare en kanal för att skapa aktivitet kring en produkt eller ditt varumärke, säger Jennifer Åberg som tillsammans med Malin Kämpe i sin magisteruppsats på Stockholms Universitet studerat hur tre stora svenska organisationer använder sig av presentreklam/produktmedia i sin marknadsföring.Att inte ta produktmedia på allvar är synd – för dig själv.

– Man får inte glömma att produkten man ger bort blir en representant och en budbärare för givarens varumärke och image. Caj Ehrling En produkt som är väl genomtänkt i alla avseenden, funktion, design etc stärker varumärket. Motsatsen blir en produkt som kan direkt skada det, säger Caj Ehrling, art director och grundare till företaget Art4m Design & Promotion som säljer produktmedia bl a över internet.

Men du som står i begrepp att köpa in någon form av reklamprodukt borde ändå ställa dig frågan: Vad ska jag egentligen tjäna på den?

– Den som vill använda sig optimalt av presentreklam/produktmedia bör till att börja med integrera den i sin övriga marknadsföringsstrategi. Det är först då den kommer till användning, säger Malin Kämpe.


Helt klart är att om ditt företag lyckas harmonisera sin produktmedia med företaget i övrigt så finns pengar att tjäna. I sin magisteruppsats Malin Kämpe studerade Jennifer Åberg och Malin Kämpe bland annat Telia – ett stort företag med väl utarbetad strategi kring produktmedia.

– De använder hela tiden produktmedia som en del i övriga kampanjer. Vid ett tillfälle hade de till exempel en kampanj i svenska fjällen och delade i samband med den ut sittunderlag med sin logotyp intryckt, så att när folk suttit på dem lämnades Telias logotyp som avtryck i snön, berättar Malin Kämpe.

– Det är då som produktmedia blir som bäst. Det är ett väldigt flexibelt medium – om du tänker utanför pennor och kepsar och lyckas koppla dem till ditt företag i övrigt eller allra helst till olika events och kampanjer, säger Jennifer Åberg.