10 tips att tänka på innan du beställer produktmedia:


Innan du tagit något köpbeslut:
1. Samordna internt. Se till att en och samma avdelning har hand om all marknadsföring och har helhetsperspektivet. Att varje avdelning köper in produktmedia helt på eget bevåg gör det dels dyrt, men olika produkter kan också ge ett förvirrat intryck som är svårt för kunden att ta till sig.

2. Sätt ihop en profilmanual. Bestäm vilka färger som ska användas, och hur logotyp och eventuella dekorelement ska återges i olika sammanhang. Detta förenklar när det är dags att förverkliga dina beställningar. De flesta större företag och varumärken har en profilmanual med regler om hur varumärket ska hanteras. Var noga med att ha detta på plats för att hålla en tydlig och konsekvent grafisk kommunikation.

3. Se till att ha god framförhållning. Vet du att du t ex ska ställa ut på en mässa om några månader – se till att ha med produktmedia som en del i det tidiga förberedelsearbetet, precis som frågor kring vad du ska fylla montern med. Med god framförhållning har du bättre möjlighet att förverkliga dina goda idéer. För en riktigt lyckad kampanj behövs tid, både för förberedelser och produktion. Dessutom slipper man dyra expressfrakter.

När beslutet är fattat:
4. Ställ dig själv några grundläggande frågor:
• Vad är syftet med sakerna – vad vill jag egentligen uppnå?
• Vilka är målgruppen?
• Ska jag stärka mitt varumärke i allmänhet eller är produkten en del i en kampanj?

5. Välj produkt – men sätt ditt varumärke i fokus. Här gäller samma regler som vid all marknadsföring. Går produkten i linje med din övriga marknadsföring och med vad ditt företag vill utstråla?

6. Kvaliteten är viktig. Se till att produktmediet är av hög kvalitet och att det är välproducerat. Tänk över vad dålig kvalitet på en produkt kan förmedla i form av negativa känslor hos mottagaren och kortare användningstid. Detta måste givetvis ställas mot priset.

7. Vad har du för budget? Hur mycket kan du lägga på en kampanj? Generellt får du ofta mer genomslag om du lyckas nå många mottagare, men å andra sidan kan välriktad, genomtänkt produkt till rätt person ibland vara en ännu bättre strategi.

8. Prova. Begär hem provprodukter av din leverantör. Utstrålar de vad du tänkt dig? Duger kvaliteten?

Dags att marknadsföra
9. Hitta rätt tillfälle. Se till att använda produktmedia i en positiv atmosfär. Ofta kommer mottagaren ihåg var och när man fått någonting. Att ge saker under en rolig kick off, på en bra mässa eller på en julmiddag gör att den blir minnesbärare av någonting som upplevs som positivt.

10. Var användbar. Välj saker som är så användbara som möjligt för mottagaren. Ju oftare den används desto oftare kommer mottagaren att bli påmind om ditt budskap.