Studierna som visar nyttan med presentreklam och profilkläder

Den enklaste produkten kan få oväntat bra genomslag i målgruppen. Och med hjälp av profilkläder kan du med små medel sprida ett budskap till en stor grupp människor. Det visar studier från grossisten New Wave Groups avdelning Research and Development.

 

Penna ökade svarsfrekvensen med 63 procent

Tänk vad en vanlig liten penna kan göra. För att testa om presentreklam fungerar skickade New Wave Group Research and Development med en penna i en varumärkesundersökning. Resultatet: 63 procent fler svarande.

För att studera vilket resultat presentreklam har som marknadsföringsåtgärd skickade New Wave Group Research and Development ut 3000 formulär till en slumpvis utvald målgrupp. I en tredjedel av kuverten fanns bara själva enkäten, i en tredjedel lade man i en penna och i en tredjedel lovade man en penna som gåva om personen svarade.

– Allra minst svar, 35 procent, fick vi i gruppen som inte hade något incitament alls, 45 procent av dem som lovades en penna svarade och Penna - tack 57 procent av dem som fick en penna i kuvertet skickade tillbaka enkäten ifylld, säger Örjan Sjöling på New Wave Group Research and Development. Det innebär att gruppen som fick en penna hade 63 procent fler svarande än gruppen utan någon present alls. Av undersökningen drar Örjan Sjöling slutsatsen att ett enkelt incitament uppenbarligen kan förmå målgruppen att agera. För att reda ut om antalet svarande ökade just på grund av att de fick med en penna att fylla i formuläret med gjordes undersökningen om – med en liten korthållare för bank- och kreditkort som gåva.

– Resultatet blev ungefär detsamma. Det visar att också en liten gåva hjälper till att få upp responsen hos målgruppen, säger Örjan Sjöling.

 

Budskap på fåtal personer får kraftigt genomslag

Vad krävs för att synas på en så rörig plats som köpcentrumet Östra Nordstan i Göteborg – med 70 000 besökare om dagen? Svaret: Tio personer i beige tröjor.

För att mäta genomslaget av ett budskap på profilkläder klädde New Wave Group Research and Development och marknadsundersökningsföretaget IMA ett antal personer i beige tröjor med en påhittad logotyp. Personerna T-shirt fick sedan röra sig på en gata i köpcentrumet Östra Nordstan i Göteborg med omkring 70 000 besökare per dag. I bägge ändar intervjuades besökare om vad de uppfattat. När två personer rörde sig i området uppgav åtta procent av de svarande att de sett logotypen. När antalet ökade till tio personer uppgav hälften att de sett logotypen. Resultatet blev ungefär detsamma när man bytte till gula tröjor.

– Det gjorde vi för att mäta genomslaget av färger. Gult är den färg som först uppfattas av ögat och ska alltså jämfört med beige synas mer, säger Örjan Sjöling på New Wave Group.

– Eftersom resultatet blev ungefär detsamma kan vi bara konstatera att det är när flera personer bär samma budskap som man får det största genomslaget, inte om klädernas färger är neutrala eller "sticker ut", fortsätter han.

 

Mest genomslag – tillsammans

Två av tre svenska företag köper någon form av presentreklam eller profilkläder. Över hälften köper både och.
– Det borde ge bäst genomslag, säger Örjan Sjöling på New Wave Group.

Ungefär 60 procent av de svenska företagen köper profilkläder. Samma siffra för presentreklam är 50 procent. Det visar statistik som New Wave Group Research and Development tagit fram. Profilkläder kan visserligen vara en typ av presentreklam på så vis att de kan ges som present till kunder och anställda. Men profilkläder har framförallt ett eget användningsområde som en extra reklamskylt som man klär sina anställda i när de är på arbetet. Ungefär 55 procent av svenska företag använder sig både av profilkläder och traditionell presentreklam. Det tror Jennifer Åberg, som i en magisteruppsats tillsammans med Malin Kämpe studerat tre stora svenska organisationers strategi kring presentreklam/produktmedia, är positivt:

– Den som ser presentreklamen som en del av sin övriga marknadsföring har mycket att vinna, säger hon. Örjan Sjöling håller med:

– Det finns en stor poäng i att använda bägge. Men de fungerar lite olika. Att exempelvis personalen bär profilkläder när man kör en kampanj är ett bra sätt att förstärka kampanjbudskapet, men effekten kan bli ännu större om man samtidigt använder sig av presentreklam, säger han.