Fem frågor
till Kenneth Ohlsson, tidigare ordförande för Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar.

"Nytta för kunden – nytta för mottagaren"

Är presentreklam verkligen en verksamhet som kan generera intäkter?
– Om man ser till hur våra kunder använder våra tjänster tyder mycket på det. Vi ökar hela tiden vår andel i den så kallade reklamkakan, Institutet för Reklam- och Mediestatistiks sammanställning av de olika aktörerna i branschen.

Vad är det då som är så bra med presentreklam?
– Det kombinerar två saker: Nyttig profilering av ditt varumärke och samtidigt – åtminstone om du använder presentreklamen på rätt sätt – nytta för mottagaren. Den stora utmaningen är att hitta produkter som stödjer varumärket eller affärsidén.

Varför ska man då satsa på presentreklam framför, säg, tv-reklam?
– Just tv-reklam är ett flyktigt medium. Kreativt utformad presentreklam kan i bästa fall stanna hos och användas av kunden i flera år.

Tycker du att branschen dras med oförtjänt dåligt rykte?
– Det finns många företag som ser väldigt seriöst på give-aways, kampanjer och så vidare. Och så finns det de som tycker det är kul att ha sitt namn på en penna, men inte har någon strategi. Jag tror det finns både och – men visst, ibland kan det se löjligt ut.

Reglerna kring presentreklam är oerhört stränga. Skulle du vilja se en uppluckring?
– Inom branschförbundet jobbar vi hårt i vårt arbete mot mutor, bland annat tillsammans med Institutet mot mutor. Vi ser seriöst på problemet, samtidigt som vi tycker att det är trist att inte vi kan ha samma utrymme som den övriga reklambranschen.
– Skattemässigt jobbar vi med att få upp utrymmet vad gäller avdrag för gåvor till kunder. 180 kronor är ju alldeles för lågt.

 

OBS! Fakta om presentreklam blir Fakta om Produktmedia! Dessa sidor är under omarbetning och uppdateras inom kort. Vi tar för närvarande inte något ansvar för deras aktualitet och riktighet.