Företagsgåvor kan klassas som muta

Se upp med vad du erbjuder en affärskontakt. Annars kan din gåva komma att klassas som muta.
– Detta är särskilt viktigt med gåvor till personer inom den offentliga sektorn, säger Torbjörn Lindhe, kanslichef på näringslivsorganisationen Institutet mot mutor. Presentreklam med din logotyp på kan dock vara en utväg.

Presenter och gåvor till kunder i syfta att förmå dem att välja just dina produkter är ett vanligt säljknep. Men det gäller att hålla koll på vad man egentligen erbjuder sin motpart. Den som erbjuder fel saker kan nämligen bli anklagad för försök till muta.
– Huvudregeln är att en gåva som man ger till en kund ska vara besläktad med själva huvudprodukten. Säljer du en OH-apparat kan du alltså erbjuda gratis OH-film, men knappast en digitalkamera, säger Torbjörn Lindhe. Att i stället erbjuda en pryl som kan användas privat ses alltså av lagen som en slags muta.
– Det finns ett fall från högsta domstolen där ett företag som sålde rengöringsmedel för 3 000 kronor erbjöd en freestyle värd 298 kronor till den som nappade. Det ansågs vara bestickning, säger Torbjörn Lindhe. Kom också ihåg att en present som kan användas privat faktiskt är företagets, vilket gör att en anställd som vill ha den ska betala förmånsskatt och företaget sociala avgifter för dess marknadsvärde om prylen lämnar företaget. Annars finns risk för nedslag vid en skatterevision. Däremot är det enligt Torbjörn Lindhe riskfritt att skänka prylar som kampanjerbjudande till privatpersoner.
– Mutaspekten gäller bara den som beställer som en del i sin yrkesutövning och kan komma att ta ett beslut som inte är bäst för det egna företaget.

Att ge olika former av högtidsgåvor till sina kunder är inte heller riskfritt. Särskilt inte om kunden i fråga finns inom den offentliga sektorn. Du gör bäst i att strunta i alla former av gåvor och presenter till så kallade tillsynstjänstemän – alltså dem som exempelvis beviljar bidrag, bygglov eller arbetar som domare. För andra typer av offentliganställda finns generella regler att stödja sig mot. En julklapp kan enligt praxis ligga på ungefär en procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar knappt 400 kronor i dag.
– Och till personliga högtidsdagar, exempelvis jämn födelsedag, kan man ge en gåva som motsvarar tre procent av prisbasbeloppet, alltså ungefär 1200 kronor i dag, säger Torbjörn Lindhe. Inom den privata sektorn är riktlinjerna inte fullt lika stränga, men kräver ändå att en större gåva till jul eller födelsedag godkänns av mottagarens huvudman, alltså dennes arbetsgivare. Tänk också på att en gåva till kunden i princip aldrig är avdragsgill (se separat artikel om skattereglerna).

Den som har ett erbjudande som klassas som muta eller bestickning kan dömas av marknadsdomstolen att upphöra med kampanjen. Annars kan man drabbas av vite.
– Det kan ligga på omkring 200 000 kronor, säger Torbjörn Lindhe. Den som döms för mutbrott – att ha tagit emot en muta, eller bestickning – att ha givit en gåva som klassats som muta – kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Anses brottet vara grovt kan man drabbas av fängelse i en månad upp till sex år.

Ger du bort reklampresenter med din egen logotyp på kan dock läget förändras något. Enligt Torbjörn Lindhe siktar lagen på produkter som anses ha privat användarnytta. Trycker du ditt företags logotyp på en gåva minskar denna privata användarnytta, enligt regelverkets synsätt. Men:
– Det går givetvis inte att sätta en liten logotyp på dyra märkesprodukter och hävda att marknadsvärdet därmed är så lågt att den inte kan klassas som muta.

 

OBS! Fakta om presentreklam blir Fakta om Produktmedia! Dessa sidor är under omarbetning och uppdateras inom kort. Vi tar för närvarande inte något ansvar för deras aktualitet och riktighet.