Om skattereglerna

I en dom i kammarrätten och regeringsrätten medger avdrag för reklamgåva för inköpspris upp till 350 kr inkl moms: "Kammarrätten har godtagit utgifter för reklamgåvor vars inköpspris inte överstiger 350 kr per gåva inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av ståltermosar, diverse klädesplagg, guldpennor samt gåvokort försedda med företagets logotyp. Enligt Regeringsrättens bedömning får de artiklar som kammarrätten godtagit i förevarande fall anses utgöra sådana reklamgåvor av enklare slag och ringa värde som inte omfattas av avdragsförbudet för gåvor."

– Regeringsrättens dom (2410-08) ang. avdragsrätt för reklamgåva


Reglerna för julgåvor (får nu kosta upp till 550 kr inkl moms) och profilkläder har ändrats – läs:

– Nya skatteregler för julgåvor mm
– Nya regler för arbetskläder och profilkläder

Reklamgåva till kund eller anställd får kosta max 350 kronor...

Reklam, representation eller bara vanlig personalvård? Skatteverket behandlar din presentreklam olika beroende på sammanhang och mottagare. Här är skattereglerna kring företagets gåvor till kunderna – och till de anställda.

Den som vill hävda avdragsrätt för gåvor man köpt och delat ut till sina kunder måste ta sig en funderare. Det gäller att kunna förklara sig för skattmasen.
– Alla typer av företagsgåvor måste till att börja med på något sätt ska öka bolagets försäljning för att vara avdragsgilla, säger Peter Lindholm, skattejurist på Skatteverket. Skatteverket ser lite olika på din presentreklam. Är det exempelvis kläder som personalen bär vid ett visst evenemang så är de i många fall fullt avdragbara som vilken kostnad som helst. Ska de däremot skänkas bort gäller betydligt strängare regler. Så här säger skatteregelverket om presenter till kunder:

I lagen saknas beloppsramar för avdrag för utgifter för reklamgåvor. Detta innebär att bedömningen av vad som kan anses vara ett beloppsmässigt godtagbart avdrag måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Skatteverket har tidigare medgett avdrag för utgifter för artiklar vars inköpspris inte överstiger 200 kr per styck inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av pennor, T-shirts, golfbollar m.m. försedda med företagets logotyp. Kammarrätten och Regeringsrätten har godtagit utgifter för reklamgåvor vars inköpspris inte överstiger 350 kr per gåva inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av ståltermosar, diverse klädesplagg, guldpennor samt gåvokort försedda med företagets logotyp och får anses utgöra sådana reklamgåvor av enklare slag och ringa värde.

...och julgåvor till anställda får kosta upp till 550 kronor ink moms (2024)

När det däremot gäller olika former av personalgåvor är Skatteverket lite frikostigare. Julklappar till de anställda får kosta upp till 550 kronor inklusive moms. Kostar den mer än så räknas hela beloppet som lön, vilket gör att du måste betala sociala avgifter – och att den anställde förmånsbeskattas. Julgåvan får inte vara kontanter, däremot går det bra med presentkort och gåvokort som inte kan bytas mot pengar. Maxbeloppet exklusive moms blir 440 kr vid 25% moms, 491 kr vid 12% moms (mat och konfekt), resp 518 kr vid 6% moms (t ex böcker).

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1.650 kronor inklusive moms.

• Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (den anställdes 50-årsdag, samt följande jämna födelsedagar), en längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör (vanligen vid pensionering).

Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15.000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Skatteverket anser att minnesgåvor kan utgöras av bruks- eller konsumtionsvaror (som t ex alkoholhaltiga drycker) utan att skattefriheten för den skull går förlorad.

För mer detaljerad information om reglerna se även Skatteverkets hemsida

 

OBS! Fakta om presentreklam blir Fakta om Produktmedia. Dessa sidor är under omarbetning och uppdateras inom kort.

Vi tar för närvarande inte något ansvar för uppgifternas aktualitet och riktighet.